Akademia Nauk Stosowanych w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej - strona główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2021


Zarządzenie Nr 61//21 w sprawie: powołania komisji

Na podstawie § 10 ust. 6 pkt. 24 w związku z § 11 ust. 1 Statutu PWSIiP w Łomży zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na Dostawę oprogramowania specjalistycznego
w składzie:

1) Przewodniczący komisji – Andrzej Sawicki,  
2) Członek komisji – Mariusz Dąbrowski,
3) Sekretarz komisji – Aldona Chojnowska.
§ 2
Zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określony został w „Regulaminie komisji przetargowej”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 11/2021 z dnia 22.02.2021r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
§ 3
Komisja powołana jest na czas przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.07.2021 r.


Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_NR_61_2021.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2021-07-15

Opublikował: Monika Lisiecka

Publikacja z dnia: 2021-07-16 10:37:20

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 178


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3