Kalendarium
 • 10 Gru 2021Łomżyński Obszar Rozwoju - możliwości rozwoju

  Godzina: 13:00 - 16:30

  Lokalizacja: PWSIiP w Łomży

  Organizator:

  Opis wydarzenia:

  Organizator: Krzysztof Jurgiel - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Gwiazdowski - Poseł na Sejm RP, Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mariusz Chrzanowski- Prezydent Łomży, Andrzej Duda - Burmistrz Kolna, Adam Niebrzydowski - Burmistrz Jedwabnego

  Opis wydarzenia: Konferencja pod hasłem „Łomżyński Obszar Rozwoju – możliwości rozwoju", poświęcona problemom rolniczym oraz regionu łomżyńskiego. W spotkaniu planowany jest udział Ministra Infratruktury Andrzeja Adamczyka.

  W programie:
  13:00 Wystąpienie Pana Mariusza Chrzanowskiego – Prezydenta Łomży
  13:15 Wystąpienie Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury
  13.30 Grupa EKR w Parlamencie Europejskim. Dokumenty programowe Unii Europejskiej i Rządu Polskiego dotyczące rolnictwa i rozwoju – Pan Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego
  13:45 Fundusze UE szansą rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Rozwoju – Pan prof. Maciej Perkowski
  14:00 Wystąpienie Pana dr inż. Stanisława Kaczyńskiego Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  14:10 Krajowy Plan Strategiczny – Pan Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP
  14:20 Sposób ujęcia rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Rozwoju w Strategii Województwa Podlaskiego – Pan Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
  14:30 Jak rozwijać przedsiębiorczość – Pan Andrzej Duda – Burmistrz Kolna
  14:40 Infrastruktura drogowa Łomżyńskiego Obszaru Rozwoju – Pan Wojciech Borzuchowski – Dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku
  14:50 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, gospodarka odpadami – niezbędne działania – Pan Adam Niebrzydowski – Burmistrz Jedwabnego
  15:00 Dyskusja z udziałem uczestników konferencji
  16:30 Podsumowanie