Tłum ludzi podczas Juwenaliów w Łomży
Kalendarium
 • 16 Cze 2023Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej”

  Godzina: 10:00 - 16:30

  Lokalizacja: ul Akademicka 14, 18-400 Łomża s. 315

  Organizator: Miasto Łomża, Katedra Nauk Prawnych Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

  Opis wydarzenia:

  Organizowana konferencja naukowa będzie jednym z wydarzeń uświetniających jubileusz 605-lecia Miasta Łomża, w którego obchodach udział wezmą również przedstawiciele zagranicznych samorządów współpracujących z Miastem Łomża. Ideą Konferencji jest pochylenie się nad prawnymi, ale również organizacyjnymi aspektami współpracy międzynarodowej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego. Współpraca między samorządami terytorialnymi różnych krajów posiada swe silne umocowanie nie tylko w aktach prawa międzynarodowego, ale także w praktyce samorządowej, której symbolem jest prężnie funkcjonująca formuła miast i gmin partnerskich. Przesłanką do podjęcia przedmiotowej tematyki w ramach organizowanej konferencji jest także zjawisko powszechnej pomocy rzeczowej i finansowej udzielanej przez polskie samorządy terytorialne (miasta, gminy, powiaty, województwa) ukraińskim samorządom w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. Powyższe zjawisko potwierdziło istotność i doniosłość naukową tematyki podejmowanej w ramach organizowanej konferencji. Podczas wydarzenia głos zabiorą zarówno teoretycy, jak również praktycy, w tym samorządowcy zagranicznych miast, gmin współpracujących z Miastem Łomża. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk związanych z kooperacją samorządów na szczeblach międzynarodowych, przedstawienie i omówienie ram prawnych, poglądów w ww. obszarze, a także dyskusja o wyzwaniach, szansach i przyszłości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z zagranicznymi partnerami. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

  Strona internetowa konferencji