Kalendarium
 • 20 Paź 2022Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mediacje szansą na porozumienie”

  Godzina: 09:00 - 16:00

  Lokalizacja: Akademia Nauk Stosowanych ul Akademicka 14, 18-400 Łomża s. 315

  Organizator: Centrum Mediacji przy ANS w Łomży oraz Katedra Nauk Prawnych ANS w Łomży

  Opis wydarzenia:

  Ideą Konferencji jest podjęcie dyskusji i przedstawienie wyników badań na temat możliwości zastosowania mediacji w Polsce, obecnego stanu i zakresu jej stosowania, jak również perspektyw rozwoju mediacji na przyszłość. Celem Konferencji jest prezentacja różnorodnych form mediacji oraz sytuacji w których mogłaby ona być i/lub była zastosowana. Podczas Konferencji poruszone zostaną także kwestie skuteczności mediacji i trudności napotykanych podczas zastosowania tej formy polubownego rozwiązywania sporów. Tym samym tematyka mediacji będzie poruszana z kilku perspektyw, tj.: teoretycznej, społecznej, prawnej oraz praktycznej. Do wymiany poglądów i doświadczeń w czasie tego wydarzenia zapraszamy sędziów, mediatorów, prawników, pracowników służby mundurowej jak i środowisko akademickie, badaczy oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką mediacji. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

  Strona internetowa wydarzenia