Tłum ludzi podczas Juwenaliów w Łomży
Kalendarium
 • 05 Gru 2022Ogólnopolski Konkurs pt: "Dbam o środowisko"

  Godzina: 12:00 - 15:00

  Lokalizacja: online

  Organizator: Zakład Administracji Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

  Opis wydarzenia:

  Środowisko jest koniecznym, stałym i naturalnym warunkiem rzeczywistego życia społeczeństwa i jego rozwoju. Jednocześnie środowisko ze względu na swój charakter powinno być płaszczyzną współdziałania władz publicznych i jednostek w celu podejmowania działań ochronnych. W związku z tym oprócz obowiązków nałożonych na władze publiczne Konstytucja RP w art. 86 nakłada na każdego powszechny obowiązek dbałości o stan środowiska.

  Mając na uwadze powyższe, Zakład Administracji Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych ANSŁ zaprasza 5 grudnia 2022 roku na akademicko-szkolny konkurs wiedzy dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych pt. Dbam o środowisko.

  Konkurs ma służyć podniesieniu świadomości ekologicznej młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska, jak i uwypuklenie występujących zagrożeń dla jakości środowiska. Dodatkowym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów oraz zachęcanie ich do kreatywnej pracy indywidualnej i grupowej.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Moodle: konkurswiedzy.ansl.edu.pl
  Część pisemna rozpocznie się od godz. 12.00, zaś część ustna od godz. 12.45.

  Dla finalistów i laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  Więcej informacji na stronie konkursu: https://konkurswiedzy.ansl.edu.pl

  Zapraszamy do udziału!