Tłum ludzi podczas Juwenaliów w Łomży
Kalendarium
 • 24 Lis 2022Wychowanie w świecie wirtualnym

  Godzina: 16:30 - 19:30

  Lokalizacja: ul. Akademicka 14, sala: 315

  Organizator: dr hab. Sylwia Jaskuła- Korporowicz

  Opis wydarzenia:

  Konferencja otwiera realizację projektu Wychowanie w świecie wirtualnym - popularyzacja wiedzy wśród rodziców i nauczycieli dofinasowanego z programu Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest wspomaganie  nauczycieli i rodziców w pozyskiwaniu kompetencji pedagogicznych w  realizacji procesu wychowawczego w przestrzeni wirtualnej.

  Planowane przedsięwzięcie, poprzez odwołanie się do istniejących rozwiązań, ma zwrócić uwagę nauczycielom i rodzicom na potrzebę wychowania w nowym wymiarze obecności człowieka. Ta przestrzeń, która jest „miejscem” rozwoju dzieci, nie może pozostawiać je bez opieki wychowawców. Popularyzacja wiedzy na temat wychowania medialnego, uświadamia potrzebę realizacji procesów wychowawczych w świecie wirtualnym oraz możliwość łączenia, a nawet przenoszenia do nowego wymiaru metod i technik wychowawczych ze świata realnego. Wiedza na temat hybrydalnego podejścia do tych procesów pozwoli na przedstawienie, z jednej strony, różnić pomiędzy wymiarami realnym i wirtualnym, a z drugiej, wskaże na istotne znaczenie praktycznych umiejętności w zakresie wzajemnego wzmacniania się i dopełniania "realnego oraz wirtualnego" procesu wychowania.

  Teoretycznego wprowadzenia w problematykę związaną z koniecznością planowania i projektowania procesów wychowawczych w świecie wirtualnym dokonają wybitni profesorowie z różnych polskich ośrodków naukowych. 

  Strona internetowa konferencji

  Program konferencji:

  16:00–16:30

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

  16:30–16:40

  UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE UCZESTNIKÓW 
  JM dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
  dr hab. Sylwia Jaskuła- Korporowicz, prof. ANSŁ – Kierownik projektu „Wychowanie w świecie wirtualnym – popularyzacja wiedzy wśród rodziców i nauczycieli”

   

  REFERATY – CZĘŚĆ I

  16:40–17:00

  prof. Anna Matuchniak-Mystkowska (Uniwersytet Łódzki) Wychowanie historyczne i patriotyczne - muzeum realne i muzeum wirtualne. Na przykładzie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu / Łambinowicach

  17:00–17:20

  dr hab. Anna Walulik, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie) Towarzyszenie wychowawcze wobec wirtualnego świata

  17:20–17:40

  dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krakowie) Przestrzeń wirtualna: pomiędzy wychowaniem naturalnym i intencjonalnym

  17:40–18:00

  PRZERWA

   

  REFERATY – CZĘŚĆ II

  18:00–18:20

  dr hab. Maria Groenwald, prof. A-ANS (Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku) Analiza zdarzeń krytycznych jako wsparcie wychowawców w sytuacjach trudnych

  18:20–18:40

  dr Anna Brosch (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Zjawisko sharenting a prawo do bycia zapomnianym

  18:40–19:00

  dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Przestrzenie wirtualne a realne wychowanie i samowychowanie - pedagogiczne serfowanie

  19:00–19:15

  DYSKUSJA

  PODSUMOWANIE KONFERENCJI dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. ANSŁ