O konferencji

W ramach obchodów 150-lecia śmierci Jakuba Wagi – botanika i nauczyciela, autora „Flory polskiej”, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży wraz z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów, Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, Nadleśnictwem Łomża, Gminą Grabowo, Nadnarwiańskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi oraz Biblioteką Miejską w Łomży organizują konferencję popularnonaukową.

Jakub Ignacy Waga – w 150. rocznicę śmierci autora „Flory polskiej”.

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy o autorze „Flory polskiej”, łomżaninie, upowszechnienie wartości jego badań własnych, utrwalenie niematerialnego dziedzictwa ziemi łomżyńskiej oraz integracja środowiska lokalnego.

Konferencja odbędzie się 24.10.2022 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, w Auli im. profesora Antoniego Jakubczaka, A.2.4., Łomża, ul. Akademicka 1, w formie hybrydowej (ANSŁ/online).

Konferencja składa się z trzech paneli: historyczno-kulturowego, botanicznego i zielarskiego.

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa: Ród Wagów i jego znamienici przedstawiciele (ŁTN im. Wagów w Łomży i Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży).

Konferencja organizowana jest w ramach ministerialnego projektu ŁTN-u, integrującego środowiska popularyzatorskie regionu łomżyńskiego. Link do autora projektu:

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

(U)WAGI – w 150. rocznicę śmierci Jakuba Wagi – botanika i nauczyciela, autora „Flory polskiej”

Kalendarz społecznego programu: (U)WAGI

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Komitet organizacyjny

 1. mgr Marta Biedrzycka
 2. mgr Magdalena Kamińska (sekretarz) mkaminska@ansl.edu.pl, tel. 86 215 59 53
 3. mgr Justyna Konopka
 4. mgr Kamil M. Leszczyński
 5. mgr Natalia Sasinowska-Przestrzelska
 6. mgr Anna Wrona

Komitet programowy

 1. prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski (Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów)
 2. dr hab. Dariusz Surowik (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)
 3. dr hab. Sylwia Chojnowska (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)
 4. dr hab. Małgorzata Knaś (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)
 5. dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)
 6. dr inż. Aneta Wiktorzak (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)
 7. dr Małgorzata K. Frąckiewicz (Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów)
 8. mgr Teresa Grużewska (Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie)