Budynek LMS

OGÓLNE ZASADY SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE obowiązujące w szkole

  • W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby (pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice uczniów i inne osoby trzecie) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz ( niebędących uczniami lub pracownikami szkoły) do niezbędnego minimum. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub e-mailową. Fizyczne wizyty w szkole należy ustalić telefonicznie z pracownikiem sekretariatu. Informacje o powyższym rozwiązaniu umieszcza się na stronie internetowej szkoły i na drzwiach wejściowych do budynku.
  • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają bezwzględny obowiązek zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji. Płyny i instrukcje ich stosowania znajdują się przy wejściach do budynku szkoły.
  • Osoby z zewnątrz ( niebędące uczniami lub pracownikami szkoły) podczas przebywania na terenie szkoły, obowiązuje zasłanianie nosa i ust przy pomocy maseczki oraz zachowanie dystansu od pracowników i uczniów szkoły minimum 1,5 m.
  • Przestrzenią do załatwiania spraw przez osoby z zewnątrz jest przestrzeń na parterze, przed wejściem do sekretariatu szkoły.