Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży to szkoła dla kandydatów szczególnie zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień oraz pasji związanych z uprawianiem sportu. Nasi uczniowie, poza kształceniem ogólnym, realizują program szkolenia sportowego z wybranej dyscypliny sportu w wymiarze 13 godzin tygodniowo. Szkolenie sportowe organizujemy i prowadzimy we współpracy z następującymi klubami:

 • lekką atletykę w Ludowym Klubie Sportowym „Prefbet - Śniadowo” Łomża
 • piłkę nożną w Młodzieżowym Łomżyńskim Klubie Sportowym
 • boks w Klubie Bokserskim „Tiger” Łomża
 • piłkę ręczną dziewcząt w Miejskim Klubie Sportowym „Dwójka” Łomża

Do szkoły zapraszamy również, uczniów trenujących inne dyscypliny sportu.


Dlaczego warto uczyć się w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży?

 • zapewniamy wysoki poziom szkolenia sportowego i kształcenia ogólnego
 • uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce i sporcie otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Łomża
 • bazę dydaktyczną szkoły stanowią: nowoczesne pracownie dydaktyczne, biblioteka szkolna, sala gimnastyczna, siłownia, sala fitness, pracownia komputerowa, bezpłatne wifi
 • nauka w szkole jest bezpłatna
 • klasy liczą maksymalnie 25 uczniów
 • organizujemy obozy sportowe
 • tworzymy uczniom optymalne warunki, umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych z obszaru kształcenia ogólnego

Rekrutacja do klasy I odbywa się terminach i na zasadach przepisami prawa oświatowego. Poza warunkami wymaganymi przy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, kandydaci do LMS muszą:

 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza
 • posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
 • uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportu, w którym jest prowadzone

Rada pedagogiczna

Kadra kierownicza:

 • mgr Iwona Puciłowska – dyrektor
 • mgr Dariusz Piotr Kisiel – kierownik szkolenia sportowego 

Nauczyciele:

 • mgr Zenon Borawski – historia, historia i teraźniejszość
 • mgr Iwona Dudek – język polski
 • mgr Marcin Gałązka – wychowanie fizyczne
 • mgr Justyna Korytkowska – trener lekkiej atletyki
 • mgr Andrzej Korytkowski – trener lekkiej atletyki
 • mgr Wojciech Kozioł – fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Br mgr Krzysztof Łaziński - religia
 • mgr Ewa Łowicka – język polski
 • Zbigniew Maleszewski – trener boksu
 • mgr Adrian Mleczek – trener piłki nożnej
 • mgr Małgorzata Murawska – matematyka
 • mgr Elżbieta Nieciecka – język niemiecki
 • mgr Anna Eliza Pawelec – pedagog, pedagog specjalna
 • Albert Rydzewski – trener piłki nożnej
 • mgr Emilia Samluk – biologia, chemia, geografia
 • mgr Agata Siwik – matematyka
 • dr Monika Surawska - psycholog
 • Tomasz Staniórski – trener piłki nożnej
 • mgr Agnieszka Szeligowska – nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Magdalena Trojanowska – język angielski
 • mgr Aneta Zadroga – trener piłki ręcznej
 • mgr Beata Żelechowska – język angielski