Budynek LMS

L.p.

Wydarzenie

Data/termin

Podstawa prawna

1.       

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.       

I półrocze roku szkolnego 2022/2023

1września 2022 r. – 22 stycznia 2023 r.

§ 32 ust. 7 Statutu Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

3.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2022 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

4.       

Klasyfikacja śródroczna

16stycznia - 22 stycznia 2023 r.

§60 Statutu Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

Termin klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ustali dyrektor szkoły.

5.       

Ferie zimowe

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

6.       

II półrocze roku szkolnego 2022/2023

6 lutego do 23 czerwca 2023 r.

§ 32 ust. 7 Statutu Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

7.       

Wiosenna przerwa świąteczna

06 kwietnia - 11kwietnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

8.       

Klasyfikacja końcowa uczniów klasy IV LMS

21kwietnia-27 kwietnia 2023 r.

§60 Statutu Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

Termin klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ustali dyrektor szkoły.

9.       

Zakończenie zajęć uczniów klasy IV LMS

28 kwietnia 2023 r.

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

10.   

Egzaminy maturalne

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dyrektora CKE w Warszawie:

od 04maja  do 23 maja 2023 r.

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz: - § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 482).

11.   

Klasyfikacja roczna

16 czerwca - 22 czerwca 2023 r.

§60 Statutu Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

Termin klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ustali dyrektor szkoły.

12.   

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

13.   

Ferie letnie

24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Terminarz zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023:

1.

Wrzesień 2022 r.

Zebranie rady pedagogicznej poświęcone planowaniu pracy szkoły i realizacji zadań w roku szkolnym 2022/2023.

2.

Październik 2022 r.

Zebranie rady pedagogicznej poświęcone omówieniu realizacji zadań szkoły, szkolenie rady pedagogicznej

3.

Listopad 2022 r.

Zebranie rady pedagogicznej poświęcone analizie wyników nauczania, spraw wychowawczych i innych zadań szkoły, szkolenie rady pedagogicznej.

4.

Styczeń 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej poświęcone klasyfikacji śródrocznej, podsumowanie pracy szkoły
za I półrocze.

5.

Marzec 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej poświęcone analizie wyników nauczania, spraw wychowawczych i innych zadań szkoły, szkolenie rady pedagogicznej.

6.

Kwiecień 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej poświęcone klasyfikacji końcowej, szkolenie rady pedagogicznej.

7.

Czerwiec 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej poświęcone klasyfikacji rocznej, szkolenie rady pedagogicznej.

8.

Czerwiec

Zebranie rady pedagogicznej poświęcone podsumowaniu pracy szkoły za rok szkolny 2022/2023

Ostateczny termin zebrań rady pedagogicznej zostanie podany minimum na jeden tydzień przed planowanym zebraniem.

Rada pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie na zebraniu w dniu 30.08.32022 r.

Za: 18 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Łomża, dnia 30.08.2022 r.

Załącznik nr 1 do protokołu z zebrania rady pedagogicznej w dniu 30.08.2022 r.

31.10.2022 r. – poniedziałek

22.12.2022 r. - czwartek

2.05.2023 r. – wtorek

4.05.2023 r. – czwartek

5.05.2023 r. – piątek

8.05.2023 r. - poniedziałek

09.06.2023 r. – piątek

22.06.2023 r. - czwartek

Postawa prawna: §5, ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r. p. 1603, ze zmianami)