Budynek LMS

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 „ Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”

W roku szkolnym 2019/2020 w Liceum Mistrzostwa Sportowego realizowany jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

Szkoła na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.000 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup książek, w tym nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją multimedialną „Dlaczego warto czytać?”, przygotowaną przez mgr Agnieszkę Szeligowską – bibliotekarza szkolnego. Prezentowany materiał jest jednym z działań z realizowanego planu, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży.

Zestaw książek [PDF]

Dlaczego warto czytać? [PDF]