O nas

SOWA to inicjatywa mająca na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości. Przestrzeń SOWA inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność oraz podnosi poczucie sprawczości. W naszej instytucji stwarzamy warunki uczenia się, m.in. poprzez:

  • odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami (Wystawy)
  • rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych (Majsternia)
  • uczestnictwo w warsztatach i zajęciach opartych na sprawdzonych rozwiązaniach edukacyjnych

Inicjatywa SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik.

Dla zwiedzających

W naszej placówce znajdziesz:

  • Wystawę – kilkanaście angażujących eksponatów, ukazujących doświadczalny charakter nauki, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania.
  • Majsternię – wskazówki do stworzenia przestrzeni oraz zestawy zawierające instrukcję do wykonania zadania przez zwiedzającego wraz z potrzebnymi materiałami.

Cel Inicjatywy

Celem projektu jest wzbogacenie lokalnej społeczności nowymi środowiskami edukacyjnymi. Nowa przestrzeń w mieście ma wpłynąć na rozwijanie się środowiska, uczenia się dzieci i młodzieży oraz ma wpływać na zwiększanie zasobów kształtujących ich kapitał naukowy.  W ostatecznym rezultacie przestrzeń SOWA ma na celu:

  • wzrost zainteresowania nauką oraz motywowanie do wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery naukowej;
  • budowanie zaangażowania w naukę oraz zrozumieniu, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy i poznawania świata;
  • rozwijanie poczucia sprawczości, wzmocnienie wiary w siebie, rozbudzanie kreatywności i zmiana postawy z biernej na aktywną (bycie świadkiem / bycie twórcą).